Om Oss

Tjenester

MA entreprenør as

MA entreprenør as utfører nybygg og rehabilitering innen alt fra leilighetsbygg/ bygårder til industribygg. Gjerne med omstrukturering av bæresystemer og komplekse grunnforhold.

MA entreprenør as leier også ut prosjektadministrasjon og håndverkere innen betong, tømmer, mur, flis og malere til konkurranse dyktige priser.

MA grunn as

MA grunn as utfører senking av kjellere og komplekse refundamentering av eksisterende bygg ved problematiske grunnforhold (som f.eks alunskifer) og/ eller endring av bæresystemet.

MA bolig as

MA bolig as oppfører nybygg innen hovedsakelig en- og flermannsboliger, men også leilighetsbygg.

MA totalbygg as

MA totalbygg as ble etablert i 2006 av personer med tung håndverker- og ingeniørutdanning, og flere års erfaring som ansatte i flere av Norges største entreprenørfirmaer.
Vår tanke bak etableringen av MA totalbygg as var å skape et komprimert og kostnadseffektivt entreprenørfirma med lave overheadkostnader som raskt tilpasser seg markedsendringer. Dette sammen med vår evne til å utføre komplekse prosjekter med høyt fokus på kvalitet, fremdrift og økonomi har medført at selskapet har en meget solid kundebase med en jevn strøm av nye prosjekter.

Vi bygger din fremtid

MA totalbygg as utfører alt fra nybygg og rehabilitering innen en-/ flermannsboliger, leilighetsbygg, bygårder og industribygg samt utbedring av grunnforhold og senking/ etablering av nye etasjer under eksisterende bygninger. Selskapet har opparbeidet bred erfaring innen komplekse grunnproblematikk som for eksempel alunskifer, etter flere års samarbeid med bl.a. NGI og Structor, se referanser.
Med egne håndverkere innenfor fagene betong, stål, mur og tømmer har MA totalbygg as opparbeidet den kompetansen internt som er nødvendig for å utføre komplekse rehabiliteringer og nybygg.
Det høye kompetansenivået i selskapet kan blant annet vises med firmaets sentrale godkjenninger innen både utførelse, søk og prosjektering.
Selskapet har fullt fokus på HMS fra prosjekteringsfasen til overlevering med egen prosjekteringsleder, sertifisert HMS-leder og ansatte med 40-timers HMS kurs.
Grunnet veksten så ble MA totalbygg as omgjort til et konsern i 2017 hvor MA totalbygg as er et ikke utførende entreprenør selskap (kun morselskap) med tre utførende datterselskap: MA entreprenør as, MA bolig as og MA grunn as. Datterselskapene har delt markedet mellom seg (les mer under «Tjenester» på denne siden).
Vi håper vår presentasjon av MA totalbygg as og de utvalgte referanseprosjekter kan være med på at Dere velger vårt selskap til Deres neste prosjekt.

MA – i bunn og grunn best