Om Oss

Tjenester

MA entreprenør as

MA entreprenør as utfører nybygg og rehabilitering innen alt fra leilighetsbygg/ bygårder til industribygg. Gjerne med omstrukturering av bæresystemer og komplekse grunnforhold.

MA bolig as

MA bolig as oppfører nybygg innen hovedsakelig en- og flermannsboliger, men også leilighetsbygg.

MA totalbygg as

MA totalbygg as ble etablert i 2006 av personer med tung håndverker- og ingeniørutdanning, og flere års erfaring som ansatte fra en av Norges største entreprenørfirmaer.
Vår tanke bak etableringen av MA totalbygg as var å skape et komprimert og kostnadseffektivt entreprenørfirma med lave overheadkostnader som raskt tilpasser seg markedsendringer. Dette sammen med vår evne til å utføre komplekse prosjekter med høyt fokus på kvalitet, fremdrift og økonomi har medført at selskapet har en meget solid kundebase med en jevn strøm av nye prosjekter.

Vi bygger din fremtid

I 2017 så ble MA totalbygg as omstrukturert slik at MA totalbygg as byttet navn til MA entreprenør as (990 250 448), morselskapet fikk navnet MA totalbygg as (999 194 664) og MA bolig as (919 649 968) ble etablert. Datterselskapene har delt markedet mellom seg (les mer under «Tjenester» på denne siden).

MA totalbygg as, med sine datter selskaper, utfører alt fra nybygg og rehabilitering innen en-/ flermannsboliger, leilighetsbygg, bygårder og industribygg samt utbedring av grunnforhold og senking/ etablering av nye etasjer under eksisterende bygninger. Arbeidet utføres hovedsakelig direkte for byggherrer, men det utføres også arbeider som underentreprise for store entreprenørselskaper som Veidekke, Vedal og Backe.

Selskapet har opparbeidet bred erfaring innen komplekse grunnproblematikk som for eksempel alunskifer, etter flere års samarbeid med bl.a. NGI, WSP og Structor, se referanser.
Med egne håndverkere innenfor fagene betong, stål, mur og tømmer har MA entreprenør as opparbeidet den kompetansen internt som er nødvendig for å utføre komplekse rehabiliteringer og nybygg. Det høye kompetansenivået i selskapet kan blant annet vises med firmaets sentrale godkjenninger innen både utførelse, søk og prosjektering.

Selskapet har fullt fokus på HMS fra prosjekteringsfasen til overlevering med egen prosjektledere, prosjekteringsleder, sertifisert HMS-leder og ansatte med 40-timers HMS kurs.
Vi håper vår presentasjon av MA totalbygg as og dets datterselskaper sammen med de utvalgte referanseprosjekter kan være med på at Dere velger oss til Deres neste prosjekt.

MA – i bunn og grunn best