Prosjekter

Vi leverer tjenester innen nybygg, rehabilitering og grunn.

MA totalbygg as har spesialisert seg innen rehabilitering og ombygning av verneverdige bygårder samt utbedring av grunnforhold til eksisterende bygårder. Selskapet har opparbeidet bred erfaring innen komplekse grunnproblematikk som for eksempel alunskifer, etter flere års samarbeid med NGI (Norges Geotekniske Institutt). Selskapet har også solid og lang erfaring innen nybygg samt betongentrepriser.

Se våre tidligere utført prosjekter