Prosjekter

Vi leverer tjenester innen nybygg, rehabilitering og grunn.

MA totalbygg as har spesialisert seg innen rehabilitering og ombygning av verneverdige bygÄrder samt utbedring av grunnforhold til eksisterende bygÄrder. Selskapet har opparbeidet bred erfaring innen komplekse grunnproblematikk som for eksempel alunskifer, etter flere Ärs samarbeid med NGI (Norges Geotekniske Institutt). Selskapet har ogsÄ solid og lang erfaring innen nybygg samt betongentrepriser.

Se vÄre tidligere utfÞrt prosjekter