Grønlandsleiret 16

Grønlandsleiret 16

Spunting og peling til fjell, støpt kjeller, stål med hulldekker og glassfasade/ tømmervegger. Kjellerplan med boder og tekniske rom. Næring i 1.etg og leiligheter i 2.-7.etg.

Regjeringskvartalet

Membranarbeider og injisering i eksisterende fundamenter.  Sluttført 2022

Prinsensgate 22

Rehabilitering av butikklokale, inkludert endring av bæresystem. Åpnet dekke og senket kjeller. Sluttført 2018

Torggata 18

Refundamentering, senking av kjeller. Etablering av nye betongdekker i deler av bygget. Etablering av næringsarealer i tre etasjer og boliger i to. Sluttføres 2022

Karl Johansgate 8

Rehabilitering av butikklokaler, inkludert endring av bæresystem og senking av kjeller. Sluttført 2019

Karl Johansgate 14

Ombygging av næringslokale med senking av eksisterende kjeller og refundamentering. Sluttført 2019

LagĂĄsen

Totalrenovering til bolig. Senking av kjeller. Endring av bæresystem. Betongarbeider – Sluttført 2017

Kirkegata 32-34

Totalrenovering: Senking av kjeller opp til 6m (spesialtiltak i fbm alunskifer), bytte deler av bæresystemet. Nye betongdekker/ vegger. Sluttført 2017

Borgenveien 8j

Totalrehabilitering av enebolig og nytt påbygg. Sluttført 2014

Kristinelundsvei 14

Rehabilitering til en meget ekslusiv Frognervilla. Sluttført 2011