Grønlandsleiret 16

Grønlandsleiret 16

Arkitekt: A38 Arkitekter
Entreprise: Totalentreprise
Areal: 1.000m2
Utført:

Spunting og peling til fjell, støpt kjeller, stål med hulldekker og glassfasade/ tømmervegger.
Kjellerplan med boder og tekniske rom.
Næring i 1.etg og leiligheter i 2.-7.etg.